Systeemdenken is een belangrijke tool in management. Het is het ontwikkelen van een mindset, die zich richt op twee belangrijke principes:

a) passende, structurele oplossingen zoeken in plaats van incidentele oplossingen of ‘lapwerk’ en

b) de drijvende krachten van uw organisatie definiƫren en zo nodig herdefiniƫren.

Wat houdt dit in:

ad a) Van incidentele- naar systeemstructurele oplossingen toewerken.
We werken van vaste mentale modellen – ook wel verwante archetypen genoemd- naar nieuwe mentale perspectieven en innovatief- oplossingsgerichte denkwijze. Voorbeeld van een archetype is een ‘verslaving’ aan een bepaalde oplossing of handelwijze. Daarbij staan persoonlijke leerdoelen in relatie tot beoogde doelen van de organisatie.

ad b) Met drijvende krachten bedoelen we de gemeenschappelijke Visie van de organisatie, Persoonlijk Meesterschap en Teamleren. We hebben een progamma \ werkpakket ontwikkeld, speciaal bedoeld om deze krachten in de organisatie te herkennen en optimaal te benutten.

Ons doel is te inspireren en motiveren om innovatief te zijn naar Jezelf, je Team en je Organisatie. Daarom hebben het principe van Systeemdenken opgenomen binnen de Organistieopstellingen.