Als kind van na-oorlogse ouders was er weinig ruimte voor beleving en emotie. Vanuit deze basis ben ik na het vwo economie gaan studeren aan de Hogeschool te Groningen. Ik kon aan de slag in Den Haag.

Eerst op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en later als beleidsmedewerker op het Ministerie van Defensie, tussen de vaandrichs en met de kapitein, kolonel en generaal als collega’s op de Frederikskazerne. Een boeiende tijd waarin dienstplicht nog bestond en ik me makkelijk in de hierarchie kon bewegen.

Toch merkte ik in mijn werk al gauw een gemis aan emotionele beleving, ook al was het nog zo gezellig. Het werkte als een verstoring voor me. Het werk werd er saai van, robotmatig. Ik was door het gemis aan beleving niet in sync met mezelf. Dat maakte dat ik op zoek ging naar mijn eigen werkbeleving. Ik nam ontslag..

Al snel had ik werk in de geestelijk gehandicaptenzorg en samen met een team droeg ik zorg voor meervoudig geestelijk gehandicapte kinderen. Deze kinderen konden alleen communiceren via de ogen en het gevoel dat ze uitstraalden. Van hen leerde ik enorm veel over energie en emotie.

Ik merkte dat het in essentie niet gaat om processen en tools. Het gaat om de waardevolle connectie en interaktie met individuen. Net zoals in het bedrijfsleven de samenwerking met de klant belangrijker is dat het contract. Want het is die samenwerking die het plezier en de voldoening geeft.

Door meer connectie te maken met de vrouwelijke kant in mij, ofwel de beleving, merkte ik ook op dat ik veel adequater kon reageren op veranderingen, in plaats van me vast te houden aan een vast omlijnd plan. Hier ligt de basis voor het systeemdenken, waarover meer informatie te vinden is in de website.

Het is een tijd van grote veranderingen en we hebben onze intuïtie hard nodig om de uitdagingen het hoofd te kunnen blijven bieden.

Hannah is reeds 7 jaar aktief als trainer in Intuïtieve/ Cognitieve Psychologie en Energiewerk

Trainingen

Effortless Coaching i.o.

Familie- en Organisatie opstellingen HBO van teacher Jan Velsen & partner te Haarlem, maart 2018

Spiritual en Psychic sciences training gevolgd aan het Arthur Findlay College met internationale leraren te London Stansted, april 2016

Cursus Hypnose & Hypnose technieken, teacher J.A.H van den Munckhof van Hypnoworld te Boxmeer, maart 2014.

Review Familie Opstelling
Ron Groot, voormalig inspecteur politie Haaglanden

“Je gaf door jouw rust, uitstraling en helicopterview een heel positief gevoel. Jou kennis van zaken heeft indruk op mij gemaakt.”