Organisatieopstellingen richt zich op een stabiel doorgaande upgrading van de organisatie door middel van een goede communicatie. In elke werkrelatie zitten struikelmomenten. Deze kleine irritatiemomentjes zijn niet fijn. We denken vaak dat dat ‘erbij hoort’ en laten het daar dan bij. Ondergronds werkt het evenwel door. Wat wel een fijn gevoel geeft is het weten hoe een struikelmoment omgevormd kan worden tot een succesmoment.

Ook loopt de communicatie met de klant soms niet heel soepel. Het bijzonder krachtige van het werken met systemische Organisatieopstelling is dat de aanwezigheid van de ‘irritante’ klant of collega niet nodig is om het probleem in communicatie op te lossen. Het is zelfs beter van niet.

Op een wijze die tot nog toe niet wetenschappelijk verklaard kan worden, kan de representant-aanwezige het struikelmoment van de persoon in kwestie, feilloos neerzetten. Het probleem wordt vervolgens helder gemaakt zodat de oplossing makkelijker kan volgen en een ontspannen werksfeer voor beiden realiseert.

Ons doel is te inspireren en motiveren om innovatief te zijn naar Jezelf, je Team en je Organisatie. Daarom hebben we binnen de Organistieopstellingen ook het principe van Systeemdenken opgenomen.

Werkpakketten Team Outdoor Coaching

In orienterend overleg worden doelen bepaald. Bij voorbeeld, “Soepel communiceren op de werkvloer”. We starten dan het navolgende, variabele proces, waarbij elke fase een training van een dagdeel omhelst:

2 uur “Ken jezelf”

2 uur “Communiceren en Respect”

2 uur “NLP Neuro Linguistisch Programmeren”

2 uur “Synergie in Samenwerken”

=================================

Totaal 8 uur investeren a 1.200 euro

Doel: Van ad hoc/ instant- naar structurele oplossingen op macro-organisatorisch niveau.

Een helder proces en plan van aanpak in combinatie met Systeemdenken:

2 uur Persoonlijk Meesterschap

2 uur Teamleren

2 uur Archetypen in handelwijze, ‘verslaving’ aan bepaalde oplossingen

2 uur Gemeenschappelijke visie organisatie naast persoonlijke visie

===========================================================

Totale investering training in Systeem denken 8 uur a 1.200 euro