Oogcontact maken

Elkaar ondersteunen en stimuleren door de oefening ‘elkaar in de ogen kijken‘. Dit kan prettig zijn, maar soms ook ongemakkelijk aangezien je een stukje van je ziel laat zien. In coaching wordt er nauwelijks aandacht besteedt aan oogcontact, terwijl er hier naar mijn mening juist winst te behalen valt. Om bij voorbeeld een werkgroep meer met elkaar te verbinden of om een persoon meer zelfinzicht te geven.

Onze ogen zijn er om connectie te maken. Het is een vorm van non-verbale communicatie. Enkele feiten over oogcontact: Vrouwen voelen zich over het algemeen veiliger en meer begrepen als ze oogcontact hebben met een ander. Het wordt gemakkelijker om over persoonlijke, intieme onderwerpen te spreken. Er kan een diepe connectie ontstaan zonder dat er woorden aan te pas komen. (bron: bylizet)

Ook relaties die uit elkaar dreigen te groeien, kunnen dat vrij snel herstellen door 4 minuten lang elkaar in de ogen te kijken. Er wordt dan op een heel diep niveau contact gemaakt. Het zorgt voor een vernieuwd contact en het herstellen van de intieme band die er ooit was. (bron: Mir methode)

Insight Dialogue; de koppen bij elkaar

Dit is een verbale communicatieoefening om elkaar wederzijdse te ondersteunen, door de onderlinge actie en reactie op elkaar. Het doel is een helder inzicht te verkrijgen en negatieve emoties los te laten. In tweetallen wordt er samengewerkt doordat er 5 minuten lang, om de beurt, iemand spreekt en de ander luistert.

De persoon die spreekt mag niet onderbroken worden door een reactie van de ander. Ook na de 5 minuten spreektijd mag er geen advies gegeven worden. Wel wordt er soms een knuffel gedeeld. Het gaat om de helende hartsconnectie die ontstaat zodra er geluisterd wordt met een open hart.

De persoon die vertelt, voelt zich gehoord en erkent. De persoon die luistert voelt na wat er gebeurt in haar eigen body/mind, getriggerd door het verhaal van de ander.