In orienterend overleg worden doelen bepaald. Bij voorbeeld, “Motiveren en Communiceren op de werkvloer”. We starten dan het navolgende, variabele proces, waarbij elke fase een (buiten-) training omhelst:

Dagdeel “Ken jezelf”

Dagdeel “Communiceren en Respect”

Dagdeel “NLP Neuro Linguistisch Programmeren”

Dagdeel “Synergie in Samenwerken”

Organisatieopstellingen richt zich op een stabiel doorgaande upgrading van de organisatie door middel van een goede communicatie. In elke werkrelatie zitten struikelmomenten. Deze kleine irritatiemomentjes zijn niet fijn. We denken vaak dat dat ‘erbij hoort’ en laten het daar dan bij. Ondergronds werkt het evenwel door. Wat wel een fijn gevoel geeft is het weten hoe een struikelmoment omgevormd kan worden tot een succesmoment.

Ook loopt de communicatie met de klant soms niet heel soepel. Het bijzonder krachtige van het werken met systemische Organisatieopstelling is dat de aanwezigheid van de ‘irritante’ klant of collega niet nodig is om het probleem in communicatie op te lossen. Het is zelfs beter van niet.

Op een wijze die tot nog toe niet wetenschappelijk verklaard kan worden, kan de representant-aanwezige het struikelmoment van de persoon in kwestie, feilloos neerzetten. Het probleem wordt vervolgens helder gemaakt zodat de oplossing makkelijker kan volgen en een ontspannen werksfeer voor beiden realiseert.

Ons doel is te inspireren en motiveren om innovatief te zijn naar Jezelf, je Team en je Organisatie. Daarom hebben we binnen de Organistieopstellingen ook het principe van Systeemdenken opgenomen. Een waardevolle investering die onderliggende frictie omzet in groei en progressie.

Systeemdenken is een belangrijke tool in management. Het is het ontwikkelen van een mindset, die zich richt op twee belangrijke principes:

a) passende, structurele oplossingen zoeken in plaats van incidentele oplossingen of ‘lapwerk’ en

b) de drijvende krachten van uw organisatie definiëren en zo nodig herdefiniëren. Bewegen naar een meer agile gedachtegoed: dit is focus op individuele connectie, een goed functionerend product, de beleving in samenwerking en kunnen reageren op veranderingen in plaats van vasthouden aan een omlijnd plan.

Wat houdt dit in:

ad a) Van incidentele- naar systeemstructurele oplossingen toewerken.
We werken van ‘vastgeroeste’ mentale modellen – ook wel verwante archetypen genoemd- naar nieuwe mentale perspectieven en innovatief- oplossingsgerichte denkwijzen. Voorbeeld van een archetype is een ‘verslaving’ aan een bepaalde oplossing of handelwijze. Daarbij staan de persoonlijke leerdoelen van de medewerkers in relatie tot de beoogde doelen van de organisatie.

ad b) Met drijvende krachten bedoelen we de gemeenschappelijke Visie van de organisatie met daarnaast Persoonlijk Meesterschap en Teamleren. We hebben een Agile programma ontwikkeld, speciaal bedoeld om deze krachten in de organisatie te herkennen en optimaal te benutten.

Ons doel is te inspireren en motiveren om innovatief te zijn naar Jezelf, je Team en je Organisatie. Daarom hebben het principe van Systeemdenken opgenomen binnen de Organistieopstellingen.

Een helder proces en plan van aanpak in combinatie met Systeemdenken:

Dagdeel Persoonlijk Meesterschap; individu en interaktie. Waar bevindt zich jou persoonlijke angel/blokkade op dit moment.

Dagdeel Teamleren en Samenwerking met de klant. Organisatieopstellingen geven helder inzicht in de struikelmomenten en genereren oplossingen.

Dagdeel Leren veranderingen te accepteren en er adequaat op inspringen. Archetypen in handelwijze. Van ‘verslaving’ aan bepaalde oplossingen naar adequaat kunnen reageren op veranderingen. Een frisse kijk ontwikkelen op een sterk innovatieve samenleving.